Psalm 85

Sections

Lirieke

1. U was u land, o Here, toegeneë,
'n nuwe toekoms het U ons gegee.
Ons sondes het U vir ons toegedek,
U het u gramskap teen ons prysgegee.

2. Wil U ontfermend weer na ons toe keer;
vernuwe ons, gun ons u liefde weer. Verlos
ons en maak dit weer vir ons goed,
gun ons weer vreugde en u hulp, o Heer.

3. Dit wil ek hoor, die woorde wat Hy praat
met hulle wat hul op sy woord verlaat,
wat na Hom luister en getrou Hom dien:
Die goeie gee Hy hul in volle maat.

4. Vir hulle is die uitkoms reeds al daar.
Sy redding sal Hy aan ons openbaar.
Geregtigheid en vrede, liefde, trou,
hier in ons land sal Hy dit openbaar.

5. Sy trou sal uit die aarde op ontspruit,
geregtigheid straal uit die hemel uit.
Geregtigheid sal God se pad berei,
dit loop Hom telkens op sy weg vooruit.

Geskiedenis