Psalm 84

Sections

Lirieke

1. Hoe lief het ek u woning, Heer.
Ek wil U in u tempel eer.
Ek smag na U met sterk verlange.
Met daardie mense gaan dit goed
wat in u tempel U ontmoet
en U daar prys met lofgesange.
Ek sal my lof met jubeling
aan U wat waarlik lewe, bring.

2. Ek prys U daar met hart en vlees
waar selfs die mossie tuis mag wees
by u altare hoog verhewe.
Die swaeltjie is daar ewe tuis;
'n woning is vir my u huis
waar ek bestendig met U lewe.
Met al die mense gaan dit goed
wat in u tempel U ontmoet.

3. U maak vir hul fonteine oop
wat deur die droë laagte loop,
U stuur vir hul die vroeë reën.
En nuwe krag ontvang hul weer
van U in Sion, keer op keer,
en uit u huis kom baie seÎn.
Ek wil U, God Almagtig, prys
wat soveel goeds aan my bewys.

4. Almagtige, my God, my Heer,
in wie se huis ek graag verkeer,
hoor, luister tog na my gebede.
Wees ons beskermer, Here, kom,
sien ook na u gesalfde om.
Gun ons u huis se heerlikhede.
Liefs één dag in u tempel gaan
as duisend dae buite staan.

5. In God se almag lê ons krag,
ons son en skild van dag tot dag.
Die goeie word ons nie weerhou nie.
Ons kan ons op sy trou verlaat,
ons word nie in die steek gelaat
as ons op Hom steeds bly vertrou nie.
U goedheid sal hul vergesel
wat hul vertroue in U stel.

Geskiedenis