Psalm 83

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Moet nie afsydig staan,
laat almal nie begaan,
hou U nie stil nie, Here.
Hoor net hoe gaan hul aan
wat teen U op kom staan:
hul gaan teen U te kere.
U volk moet dit ontgeld
vanweë hul geweld,
hul spaar ons, Heer, geen lis nie.
Teen ons word saamgespan,
slu dinge word beplan
tot ons geen volk meer is nie.

2. Hul het hul eensgesind
teen U, o God, verbind
en saam teen U beraadslaag.
Met al die seuns van Lot
trek hulle op, o God,
en maak teen U 'n aanslag.
Hul kom van oos en wes,
van suid en noord die res;
vernietig hulle almal.
Verslaan die vyand, Heer,
soos voorheen keer op keer.
Bevry ons uit die aanval.

3. Laat hul soos bosse tol
wat oor die vlaktes rol,
verjaag, verward en kwesbaar.
Laat hulle dan erken
U het die stryd gewen,
almagtige oorwinnaar.
Wil U, Heer, hul bestraf,
Strooi hulle uit soos kaf,
soos stoppels in 'n dwarrel.
Verwoes hul kort en klaar.
Laat hulle deurmekaar
in werwelwinde skarrel.

4. Laat hul die aftog blaas,
laat hulle inderhaas
voortvlugtend uitmekaargaan.
Wis almal uit, o Heer,
laat vlamme hul verteer,
soos berge wat in brand staan.
Laat skaamte hulle tref,
laat hul verskrik besef:
U, Here, U is enig.
U heers en U alleen
oor gans die aarde heen.
U Naam, o Heer, is ewig.

Geskiedenis