Psalm 80

Sections

Lirieke

1. As herder hou U wag oor ons;
U wat ons voorgaan, Heer, hóór ons.
U wat hoog oor die gerubs troon,
kom om u mag aan ons te toon.
Kyk af en openbaar u mag
aan Israel se nageslag.

2. Hoe lank gaan U nog toornig bly
voor U ons help en ons bevry?
U het vir ons verdriet geskink
en trane bekersvol laat drink.
Laat dit met ons weer goed gaan, Heer,
verskyn tog as ons redder weer.

3. U het vir ons 'n land berei,
ons uit Egipte uitgelei.
U het ons uit die verre land
as wingerdstok hier oorgeplant.
Van wes na oos het dit sy loot,
van noord na suid ver uitgestoot.

4. Die wingerd lê nou oop en bloot;
U het die mure omgestoot.
Dié wat verbygaan, sal dit stroop
en wilde diere sal daar loop.
Laat dit met ons weer goed gaan, Heer,
verskyn tog as ons redder weer.

5. U wingerdstok, versorg dit weer;
U het dit self gekweek, o Heer.
U het dit self hier oorgeplant,
o Here, met u regterhand.
Dié wat met vuur ons wou verteer,
tref hulle met u oordeel, Heer.

6. Hou, Here, oor u volk u hand,
hou ons, deur U gekweek, in stand.
As ⁄ ons aan die lewe hou
dan bly ons aan u Naam getrou.
Laat dit met ons weer goed gaan, Heer,
verskyn tog as ons redder weer.

Geskiedenis