Psalm 79

Sections

Lirieke

1. Die heidene, o Here, het gekom,
u land verower en u heiligdom.
U tempel het deur hul ontwy geraak,
hul het 'n puinhoop van u stad gemaak.

2. Die lyke van u dienaars is gegooi
vir roofvoël en vir roofdier as 'n
prooi; hul bloed het om Jerusalem gevloei
en sonder graf is hulle rondgestrooi.

3. Ons word deur almal om ons uitgejou.
Hoe lank, Heer, sal ons dit nog
uit moet hou?
God, sal u toorn vir
altyd voort bly duur,
u woede altyd brandend, soos 'n vuur?

4. God, laat u gramskap hulle nie ontsien
wat nalaat om u Naam te eer en dien,
want Jakob is tot niet gemaak, o Heer,
sy woonplek is deur hul verrinneweer.

5. Heer, straf ons nie
vir voorgeslagte nie,
hul kwaad, hou dit nie in gedagte nie;
laat kom hul sondigheid op ons nie neer
en reken ons dit tog nie toe nie, Heer.

6. Wees nou, o Here, tog oor ons begaan.
Ons Redder, help, ons kragte is gedaan;
ter wille van u Naam en tot u eer,
vergewe ons al ons oortredings, Heer.

7. Die heidene sal vra waar is U nou?
Hoe U hul straf,
laat ons dit, Heer, aanskou
en slaan op die gevangenes dan ag;
Red diÈ in doodsgevare deur u mag.

8. Kom, luister
na ons in ons groot verdriet;
hoe is, o Heer,
ons bloed deur hul vergiet;
dÌt wat U moes verduur van hulle spot,
vergeld hul sewevoudig daarvoor, God.

9. U volk, u kudde, Heer, ons sal U dank,
ons sal U loof en roem ons lewe lank,
u redding noem tot in die nageslag;
ons maak van al u dade groot gewag.

Geskiedenis