Psalm 78

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Kom luister na wat ek jou onderrig,
na wat ek sê, my volk, in my gedig,
geheimenisse wat ek voor gaan dra
uit ons verlede, luister goed daarna,
w·t ons gehoor het en
dit wat ons weet,
laat die wat ná ons kom
dit nooit vergeet.

2. Ons het dit van die voorgeslag gehoor
en ons dra dit weer aan ons kinders oor,
die dade, roemryk, van die Heer se mag,
sy wonderdade aan die voorgeslag;
aan Jakob is sy voorskrifte gestel,
sy onderwysinge aan Israel.

3. Die Here het die voorgeslag beveel
om dit aan hulle kinders mee te deel.
So sal hul dan op God se krag vertrou
en sy verordeninge bly onthou,
nie, soos 'n wederstrewige geslag,
ontrou teenoor Hom wees in hul gedrag.

4. Hoe sigbaar is die wonders van die Heer
wat Hy aan ons bewys het keer op keer.
Die Efraimiete wat dit moes onthou,
was in die dag van stryd aan Hom ontrou.
Al was hul hoe bedrewe met die boog
het hulle, wat op Hom moet steun, gevlug.

5. Want voor die oë van die voorgeslag
was daar so baie tekens van Sy krag.
Hy het hul droogvoets
deur die see laat gaan,
die waters het soos mure stil gestaan.
God het hul met 'n wolk gelei bedags
en met 'n vuur se helder liggloed snags.

6. Hy't rotse oopgekloof in die woestyn,
groot waterstrome het daaruit verskyn.
Uitdagend het hul tog van God gesê:
"Waar is die brood en vleis
wat ons wil hê?
Kan Hy in die woestyn 'n tafel dek?"
Daardeur is God se gramskap opgewek.

7. Vertroue in sy redding het ontbreek.
Hy het 'n vuur teen hulle aangesteek.
Tog het Hy wolke hoog daarbo gebied
en mannareën oor hulle uitgegiet,
die voëls, soos sand ontelbaar in getal,
soos stof op hulle uit die wind laat val

8. Hy het gegee, meer as wat hul wou hê,
oorvloedig het dit oral rondgelÍ.
Hul is deur Hom voorsien na hulle wens
maar hulle gulsigheid was onbegrens.
Toe brand die Heer se toorn
teen hulle los
terwyl hul eet, hul monde nog vol kos.

9. Die groot en sterkes is getref deur
Hom. Die keur van Israel het omgekom.
Tog het hul voortgeleef in sondigheid,
sy wonderdade en sy krag ten spyt.
In jare wat vol kommer kom en gaan,
het Hy hul vrugteloos laat voortbestaan.

10. Maar dan, as hul getref is deur die
Heer, het hul sy wil gesoek en hul bekeer
Dat Hy hul rots is, het hul dan bely,
Hy wat verlosser is, Hy wat bevry.
Maar hul was vals, en hulle was ontrou
en het hul nie aan sy verbond gehou.

11. Maar God is goed, genadig, Hy vergeef,
Hy wis sy volk nie uit nie, Hy laat leef
Herhaaldelik het Hy sy toorn bedwing,
daaraan gedink: Dis mense, so gering,
soos wind wat kom, verby waai,
slegs 'n vlaag
wat nooit terug sal keer nie,
maar vervaag.

12. Hoe dikwels is
die Heer deur hul bedroef
is Hy in die woestyn gegrief, beproef.
Sy hand se krag, hul het vergeet daarvan,
sy wonders in Egipte, in Soan.
Sy onheil het Hy op hul losgelaat,
oor daardie volk,'n vrag, in volle maat

13. Tien plae is oor hulle uitgestort.
Die waters van die Nyl het bloed geword.
Om hul te steek, is muggieswerms gestuur
hul lewens is deur paddas erg versuur.
Die sprinkaanwolke het hul land verwoes,
hul lande kaal gevreet en leeg geoes.

14. Die gure weer het hulle swaar laat ly,
dood was hul wynstok en die wildevy.
Hul vee is almal deur die hael geslaan.
God het sy toorn oor hul
sy gang laat gaan.
Hul eersgeborenes het hy getref
voor hul iets van sy mag nog wou besef.

15. Daar het die Heer sy eie volk bevry,
Hy het sy kudde skape uitgelei,
en sonder vrees kon hulle verder trek
deur die woestyn na die bestemde plek,
die afgemete grondgebied, hul land,
'n streek verower deur sy regterhand.

16. Maar hul was weer afvallig en ontrou,
hul het met afgodsdiens hul opgehou.
Die Heer se toorn teen Israel was groot.
Hy het sy volk van Hom af weggestoot.
Die tent in Silo het Hy prysgegee,
sy ark en Israel ook saam daarmee.

17. Hy het sy volk in ballingskap gestuur,
die jongelinge is verteer met vuur,
die bruidslied vir
die meisies het verstom
en deur die swaard het priesters omgekom
Selfs sonder rou moes ook die weduwee
haar eggenoot maar aan die dood afgee.

18. God het, soos uit 'n slaap,
weer opgestaan
die vyand van sy volk vir goed verslaan.
Die stam van Juda het Hy aangeneem,
maar Efraim is vir goed van Hom vervreem
Op Sion is sy heiligdom gebou,
vas, hemelhoog, waar Hy sy woning hou.

19. Daar is 'n Dawid uitgekies deur Hom
as die versorger van Sy eiendom.
Deur God is hy oor hulle aangestel,
die Heer se volk van Jakob, Israel.
En met oorleg het hy sy volk gelei
en hom met liefde aan hul toegewy.

Geskiedenis