Psalm 77

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. In my nood roep ek die Here,
onvermoeid sovele kere.
Smekend om sy hulp bid ek,
hou ek hande uitgestrek.
Snags dink ek aan God verslae;
al my nadink bring meer vrae
en daar is vir my geen troos.
Hy laat bly my slapeloos.

2. Peinsend moet ek nou die hede
afweeg teen die ver verlede.
Waarom dan, vra ek my af,
handel God met my so straf?
Bly ek altyddeur verstote,
van sy gunste uitgeslote?
Sy ontferming en sy trou,
het dit dan nou opgehou?

3. Wat bly oor van vroeër tye?
Waar is nou Sy medelye?
Sy beloftes, staan dit nog?
Hoor my, God, en antwoord tog.
Wat my nog die meeste smart gee,
is dat Hy nou anders optree.
Peinsend dink ek aan die Heer
van die dae van weleer.

4. Toon U my nooit weer genade?
Waar is nou u wonderdade?
Ek wil nadink oor u werk.
Heilig is dit, God, en sterk.
God is groot, met geen gelyke;
al sy werk gee daarvan blyke,
ook hoe Hy ons voorgeslag
vrygemaak het deur sy krag.

5. Waters het voor U gebeef, Heer,
en die aarde in u onweer.
U het deur die see gegaan,
deur die vloed u weg gebaan.
Niemand het u spoor gewaar nie.
Israel is nie laat vaar nie,
U het hulle uitgelei
en u kudde is bevry.

Geskiedenis