Psalm 76

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Hy het sy Naam bekend gestel
in Juda en in Israel.
Die aanval het Hy afgeweer
daar waar Hy heers. Groot is die Heer.
In Salem staan die Heer se woning,
in Sion waar Hy heers as koning.

2. Geen wapen was teen Hom bestand,
geen pyl of skild, geen swaard of hand.
Nog voor die vyand aan kon val,
is hulle in hul slaap oorval.
Op Sion het u glans geskitter
geen ander ligglans was ooit witter.

3. U krag, wie is daarteen bestand,
wie, as u grimmigheid ontbrand?
Die strydwa en die oorlogsperd
wat is dit teen die Here werd?
Die krygers het voor Hom gebewe
toe God Hom in die stryd begewe.

4. U het U uit die hemel, Heer,
na die verdruktes toegekeer.
Die mensdom was vol vrees en stom
toe U, o God van Jakob, kom,
toe U, o Heer, u uitspraak meedeel,
toe U kom ingryp met u oordeel.

5. Die vyand sal U hulde bring
en met ontsag u lof besing.
Kom lof met dankoffers betoon,
almal wat om die Here woon.
Voor Hom sal elke groot regeerder
in vrees kom neerbuig as vereerder.

Geskiedenis