Psalm 75

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Heer, ons kom 'n loflied bring.
U is naby, U is sterk;
al u wonders word besing,
dade deur u krag bewerk.
Elkeen daarvan sal ons noem,
al u wonderwerke roem.

2. "As die tydstip dit vereis,
gryp Ek in en oordeel Ek.
Oor wie Ek tereg moet wys,
sal Ek dan my reg voltrek;
oor die aarde en die mens
is my almag onbegrens."

3. "Ek sal my gesag volvoer
oor die skepping, mens en land.
Wát die aarde ook beroer,
Ek herstel dit in sy stand.
Laat die trotses dÌt besef:
Ek verneder en verhef."

4. As 'n regter is Hy streng.
Leeg moet hul die beker drink,
wyn wat Hy, met gif gemeng,
vir die goddelose skink.
Dié wat hulle self verhef
sal Hy met sy oordeel tref.

5. Ek sal God die Here eer,
Hy wat met sy regterstaf,
God van Jakob, ons regeer,
maar sy vyand sal ek straf;
Al die trotses sal ek tref,
die opregste word verhef.

Geskiedenis