Psalm 74

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Waarom, o God, bly U ons so verstoot?
U het ons aangeneem, reeds lank gelede,
as kudde, Heer, as u gemeentelede;
waarom stel U ons aan die vyand bloot?

2. Kom loop deur Sion, Heer, u heiligdom,
daar waar u Naam
gewoon het op die bergland,
tot op die grond
vernietig deur die vyand.
Is U dan kwaad vir ons, u eiendom?

3. Die plek van samekomste is onteer,
dit lyk soos bosse
skoongekap deur iemand;
dáár klink oorwinningskrete
van die vyand;
'n puinhoop is u woonplek van weleer.

4. Ons vaandels word nie
langer hoog gehou,
ons het nie meer een
enkele profeet nie.
Hoe lank dit nog sal duur,
sal ons nie weet nie.
Hoe lank gaan U van
ons u hulp weerhou ?

5. Heer, U alleen kan red uit elke nood,
van altyd af,
Almagtige en Koning.
U maak selfs in die
see 'n waterskeiding
en maak met krag sy
sterkste monsters dood.

6. Dit is aan U wat dag en nag behoort,
U wat fontein en waterstrome oopmaak,
U wat standhoudende riviere droogmaak
en die seisoene vasstel na hul soort.

7. Dink aan ons, Heer,
onthou; vergeet ons nie
en stel die hulpeloses nie teleur nie;
laat dit met ons,
u volk, tog nie gebeur nie;
verlos ons, Here, van die tirannie.

8. Die dwase skreeu en hulle skend u eer.
Maak nie of U al
die rumoer nie hoor nie.
Gee ons tog nie aan
die verdrukkers oor nie,
laat reg geskied
aan ons, laat geld U, Heer.

Geskiedenis