Psalm 73

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Vir Israel maak God dit goed,
vir dié wat rein is van gemoed.
Tog was dit vir my onverklaarbaar
waarom die goddeloses goed vaar.
Want sorgloos leef hul, sterk, gesond,
en baie kwaad kom uit hul mond.
Hul leef asof geen kwellings pla;
hul trots word soos 'n snoer gedra.

2. Vir hulle dien geweld as kleed;
asof hul net van voorspoed weet.
Dit lyk vir my dit is om't ewe
of jy opreg of sondig lewe.
Hul matig hulle alles aan
en sonder vrees is hul bestaan.
Hul leef in rykdom onverstoord,
asof God dit nie weet nie, voort.

3. Het ek verniet die kwaad vermy
om daagliks nuwe straf te ly?
As ek so aanhou redeneer het,
sou ek die vromes nie geÎer het.
Maar eers in God se heiligdom
het ek tot die besef gekom:
Dié wat op gladde weÎ loop,
sal val en eindig sonder hoop.

4. Ek het my redeloos gedra
en ongegrond het ek gekla.
Niks verder as 'n kleine handreik,
nooit verder het U my laat afwyk;
en toe my hart verbitter was,
tog hou U my nog altyd vas.
U lei my met u wyse raad,
U, Here, red my van die kwaad.

5. Hoe swak van liggaam en van gees,
U sal my krag en sterkte wees.
Niks anders het vir my méér waarde,
niks in die hemel of op aarde.
Dis goed om naby U te wees,
dan is daar niks om voor te vrees.
My hoop het ek op U gestel.
Ek sal van al u werk vertel.

Geskiedenis