Psalm 72

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Wil aan die koning tog u reg gee,
leer U hom dit, o Heer,
laat in geregtigheid hom optree,
laat hom dan so regeer.
Maak hom regverdig as regeerder
oor ons, u volk, gestel
en van verdruktes die verweerder
waar hy sy oordeel vel.

2. Mag dan die berge voorspoed uitstraal,
en van die reg getuig;
en mag daar oral vrede neerdaal
oor velde groen en ruig.
Mag hy net so wees vir sy mense
soos re reën is vir die plant.
Maak hom bekend oor alle grense
tot in die verste land.

3. Mag hy dan heers oor verre lande
en mag hul buig voor hom
van die Eufraat tot verre strande
en met geskenke kom.
Mag ook die konings kom van Skeba,
kom van die kus na hom.
Hul kom uit die woestyn, uit Seba;
van oral sal hul kom.

4. Hy gee aan hulle sy ontferming
wat voor geweld moet buk,
wat roep om hulp en sy beskerming
en swak is en verdruk.
Laat lewe hierdie edel koning;
laat goud uit Skeba kom,
laat hulle dit met eerbetoning
as skatplig bring vir hom.

5. Mag dan gedurigdeur sy mense
hul hulp van hom verwag
en bid vir hom, met seÎnwense
bly uitspreek dag vir dag.
Laat staan die graanoes ryk en volop,
laat groei dit geil soos gras,
laat wuif dit selfs tot op die bergtop
as welige gewas.

6. Kom loof die God wat ons te hulp kom,
laat ons Hom eer bewys;
solank die son en maan bly opkom,
laat ons Hom dien en prys.
Loof God se Naam so hoog verhewe,
en lig en prag gehul.
Ja, amen, mag sy Naam wat lewe
die hele aarde vul.

Geskiedenis