Psalm 71

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. By U, o Here, soek ek skuiling.
Ek weet U is getrou.
Hoor my geroep om hulp.
Laat staan my nie teleurgestel nie.
Kom red my en bevry my
van goddelose mense.

2. Ek het op U vertrou van jongs af.
U, Here, is my hulp.
U, Here, is my hoop.
Vandat ek daar was in die wÍreld,
ja, selfs voor my geboorte
was U reeds my beskermer.

3. Ek loof U daarom, Heer, gedurig.
So baie wat dit hoor,
verwonder hul daaroor.
U is my sterkte en my toevlug;
ek sing van U voortdurend
die hele dag 'n loflied.

4. Moet my dan tog nie nou verwerp nie,
noudat ek oud is, Heer,
verswak en sonder krag.
Nou smee hul saam komplotte teen my;
die vyand soek my lewe.
Laat my nie nou alleen nie.

5. Hul sê: "Hy is van God verlate;
laat ons hom agtervolg,
hom gryp; wie sal hom red?"
Moet tog nie ver van my af bly nie.
Vernietig my vervolgers
en bring oor hulle skande.

6. Op U bly hoop ek, Heer, gedurig;
ek sal U altyd loof
vir u verlossingswerk.
Ontelbaar is u reddingsdade.
Net U bring my verlossing;
ek praat daarvan aanhoudend.

7. U onderrig my reeds van jongs af,
sodat ek kan getuig
van u daadkragtigheid.
Moet my dan nie verlaat nie, Here,
noudat ek oud geword het,
noudat ek afgeleef is.

8. Gun my dat ek vir die geslagte
voortdurend kan vertel
van u verlossingswerk.
Groot is u dade en oneindig
die werk wat U gedoen het.
God, U het geen gelyke.

9. Benouende ervarings, Here,
het U oor my gebring
maar telkens my gered.
Ek is verlos uit doodsgevare
deur U in die verlede;
gee my ook nou weer uitkoms.

10. Ek sal U loof om u getrouheid.
Herstel my in my eer
dat ek u eer besing.
Oor U sal ek dan juig en jubel
omdat U my gered het.
My God, getrou en heilig.

11. Ek sal bly praat van u verlossing;
ek sal u eer besing,
met harp en lier U loof.
Die wat my ondergang gesoek het,
beland in die ellende
en faal in hul verwagting.

Geskiedenis