Psalm 69

Sections

Lirieke

1. Red my, o God, steek uit u hand.
Die water styg tot by my mond,
my voete voel geen vaste grond.
Diep in 'n modderpoel beland,
roep ek my hees en sonder krag;
met moeë oë bly ek wag.

2. So baie is teen my gekant;
ek word beskuldig sonder grond,
en as ek pleit, snoer hul my mond.
Maak, Here, my daarteen bestand.
Al staan ek sondig voor U, Heer,
wees U my redding en verweer.

3. Dink, God, aan die wat U vertrou;
maak hulle, God van Israel,
maak hulle nie teleurgestel.
Laat hul die hoop op U behou.
Laat U vir ons 'n uitkoms bly
as ons om hulp roep as ons ly.

4. Om U ontwil word ek bespot;
ek staan daar as 'n vreemdeling,
alleen, in my familiekring.
U huis, die het ek lief, o God,
en daarom is dit dat ek ly,
en wie U smaad, die tref ook my.

5. Tot U rig ek nou my gebed,
o God van liefde, antwoord gou.
U hulp staan vas, vas staan u trou.
U kan my uit diep waters red
en teen gevare my beskut.
Kom red my uit die modderput.

6. U weet ek is beledig, Heer,
ek is gebreek, ek is gedaan
en is deur niemand bygestaan.
Deur spotters is ek verkleineer.
Daar is asyn en gif geskink
Toe ek om kos vra en wou drink.

7. Bewerk hul ondergang en val;
maak hulle blind en maak hul swak;
verwoes totaal hul onderdak.
En laat u gramskap hul oorval,
want uit my pyn put hul genot,
waar ek deur U getref is, God.

8. Laat dit hul skuld en straf verswaar;
tref hulle met u ban en vloek;
skrap hulle name uit die boek.
Daarin word slegs die naam bewaar
wat deur U opgeskrywe is,
van hulle wat regverdig is.

9. 'n Hulpelose mens is ek,
vol pyn, maar God, U sal my red,
U hoor my smekende gebed.
U hand is oor my uitgestrek;
ek sal U met 'n danklied prys
wat as my offer op U wys.

10. Ek sal die Naam van God besing.
Hul sal hul in sy hulp verbly,
die wat verdruk is, saam met my.
Sien dus dat Hy verlossing bring
en weet Hy slaan op hulle ag,
die wat hul hulp van Hom verwag.

11. Kom, hemel, aarde en die see,
die wat Hom dien, kom almal saam,
die wat Hom lief het, prys sy Naam.
Hy sal ons red en woonplek gee.
Hy sal ons land vir ons behou,
ons stede sal Hy weer herbou.

Geskiedenis