Psalm 68

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die vyand vlug as God verskyn;
soos rook wat voor die wind verdwyn,
soos was in vlamme sag word.
Al is sy haters hoe gedug,
as Hy verskyn, gaan hulle vlug,
en uitmekaar gejaag word.
Regverdiges, die seën Hy,
die wat getrou is, maak Hy bly.
Hul jubel in vervoering.
Laat ons 'n pad vir Hom berei,
vir Hom wat op die wolke ry,
en nou voor Hom ons lof sing.

2. Oor eensames ontferm Hy Hom
op Sion in sy heiligdom
en gee aan hul 'n woonplek.
Hy sal die weerloses beskerm,
Hom oor gevangenes ontferm,
sy hande oor hul uitstrek.
Maar die wat opstaan teen sy troon
laat Hy in kaal woestyne woon,
in dor en barre lande.
Vir ons, Sy volk, het Hy geseën
by Sinai met oorvloed reÎn
uit liefdevolle hande.

3. U het met krag u volk gelei
deur die woestyn en hul bevry;
die aarde het gebewe.
U het die wolk vir hul bestel,
in oorvloed, God van Israel,
die droë land laat lewe.
U het die land met reën deurdrenk
en dit toe aan u volk geskenk
as hulle eie woning.
Voortvlugtend in hul nederlaag
is leërs uitmekaargejaag,
hoe magtig ook hul konings.

4. Die konings moes verward vertrek
toe sneeu die Salmonsberg bedek
as teken van Sy almag.
Jy, hooggekruinde Basansberg,
die Sionsberg sal jou verdwerg,
waar God woon in sy almag.
Hy het van Sinai gekom
met strydwaens na sy heiligdom,
derduisende wat skitter.
Gevangenes het saamgekom,
geskenke is gebring vir Hom,
Hy, Sion se besitter.

5. Loof dan die God wat deur sy krag
ons dra en help van dag tot dag.
Hy is vir ons die redder.
Dis Hy wat ons in doodsgevaar
beskerming gee en ons bewaar
maar sondaars sal verpletter.
Ons sien U na u heiligdom
in feestelike optog kom;
my God, U is my Koning.
Die stamme loof U in 'n koor;
die leiers van u volk loop voor
in optog na u woning.

6. O God, wat red, toon u gesag,
laat konings neerbuig voor u mag,
hul hande na U uitsteek.
Tree op teen die wat ons vertrap;
roep hulle, Heer, tot rekenskap.
Hoor as ons U om hulp smeek.
Ons moet aan God 'n lofsang wy,
aan Hom wat deur die hemel ry;
sy mag reik bo die wolke.
Erken dat Hy almagtig is,
Hy wat van die begin af is.
Kom, loof Hom alle volke.

Geskiedenis