Psalm 66

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Juig, almal op die aarde, roem Hom;
sing, alle mense, tot Gods eer;
bring, die verering wat Hom toekom;
U werke wek ontsag, o Heer.
Voor u gesag breek alle teenstand
en voor u mag moet almal buig;
voor U, o Heer, kruip elke vyand;
voor U moet almal sing en juig.

2. Hoor hoe die God van wonderwerke
die see verdeel het met sy hand,
hoe, in sy almag sonder perke,
sy volk kon trek oor droë land.
Geen mag kon keer dat Hy ons red nie.
Dit het ons juigend bly gemaak.
Teen God durf niemand hom verset nie;
Sy oog sien elke nasie raak.

3. Loof alle volke, loof en prys Hom;
laat almal luid die lof vertel
van Hom uit wie ons lewe voortkom,
ons God, die God van Israel.
Ons is beproef met vuur en water,
deur U gevang, Heer, in 'n net,
maar uitgelei na oorvloed later
en uit beproewinge gered.

4. Ek bring my offers na u huis toe
wat ek in nood belowe het;
toe ek U roep, het U geluister;
ek was opreg in my gebed.
Kom, almal, hoor van my verlossing,
hoor, dienaars van die Here, hoor:
Hom wil ek met 'n loflied toesing,
my smekinge het Hy verhoor.

Geskiedenis