Psalm 65

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Aan U kom toe ons lofgesange.
Ons kom ons skuld bely.
Na u is almal se verlange.
Van sondes maak U vry.
By U, o Here, vind ons vrede;
ons sondes word verskoon.
Ons word verhoor in ons gebede
in Sion waar U woon.

2. U kies ons uit in u genade
om in u huis te woon;
U wys ons daar u troue dade;
u guns word ons betoon.
Ook die uit lande afgeleë
vertrou op U, o Heer,
ook hul wat leef oor verre seë
wil hul na U toe keer.

3. U huis, o Heer, staan oop, is heilig.
Dis goed om daar te woon.
Wie by U bly, die is beveilig.
U guns word hul betoon.
U is met mag en krag omgewe.
Ons sien U in u krag;
ook wie in verre lande lewe,
het vir u werk ontsag.

4. U krag kom so tot openbaring:
die see hou op rumoer,
U bring die nasies tot bedaring,
u berg staan ongeroer.
Voor U word elke mag gedweë.
U laat die mensdom juig.
Ook in die lande afgeleÎ
word van u mag getuig.

5. U maak ons koringlande vrugbaar,
die grond is week gereën,
sag deur die kluite loop die ploegskaar,
oorvloedig is u seën.
Vol water is die groot riviere,
die grasvelde staan ruig,
daar's volop weiding vir die diere,
die aarde sing en juig.

Geskiedenis