Psalm 64

Sections

Lirieke

1. God, hoor my as in nood ek kla,
as ek om u beskerming vra.
Die goddelose wil my skaad.
Bewaar my, Here, van hul kwaad.

2. Die vyand, Heer, het saamgespan
en onreg word teen my beplan.
Geheime strikke word gestel,
vals dinge word van my vertel.

3. Hul woordepyle, giftig, skerp,
word met die tong na my gewerp.
Hul planne maak hul agteraf.
God vind hul nogtans met sy straf.

4. Deur God se pyl word hul getref.
Wie kan hom teen Sy straf verhef?
Hul tong het self hul val bewerk,
tot spot van die wat dit bemerk.

5. Dit wek by almal groot ontsag
vir God se dade en Sy krag
en hul getuig van wat die Heer
hul uit sy krag en dade leer.

6. Laat wie regverdig is Hom eer
en hom verbly in God die Heer.
Laat God vir hom 'n toevlug wees;
laat hy die Here prys en vrees.

Geskiedenis