Psalm 63

Sections

Lirieke

1. Ek soek U, Heer, na wie ek smag,
ek soek u grootheid en u mag.
Hier in 'n dor en droÎ land
voel ek 'n dors na U wat brand.
U heerlikheid wil ek aanskou.
Ek wil, my God, na U toe kom,
na U toe in u heiligdom,
ek smag, Heer, na u liefdestrou.

2. Ek prys u troue liefde luid;
ver bo die lewe gaan dit uit.
Ek loof met hande opgehef
u trou wat alles, Heer, oortref.
As ek dit snags bepeins, weet ek:
U is voortdurend naby my.
Ek soek U op, U staan my by,
u vleuels is oor my uitgestrek.

3. Die wat vir my die dood begeer,
stort self diep in die afgrond neer;
die swaard sal oor hul seÎvier
en aas maak vir die wilde dier.
Die koning en wie God vertrou,
is bly in Hom; hul prys sy Naam,
God sal die valse mens beskaam,
en dig sal hy sy mond moet hou.

Geskiedenis