Psalm 60

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. O Here, U het ons verstoot,
u grimmigheid oor ons was groot.
Ons het u guns, o Heer, verbeur.
U het ons uitmekaar geskeur.

2. Maak ons met land en al gesond,
ons is gekloof tot in die grond.
Wees ons soos vroeër goedgesind
en kom ons wonde weer verbind.

3. Ons gaan as volk, o Heer, tot niet.
'n Ramp het U oor ons gebied.
In gramskap het U wyn geskink
en ons verplig om dit te drink.

4. U wat ons eers laat steier het,
kom ons nou van die vyand red.
Laat nou u dienaars seëvier,
o Here, onder u banier.

5. Verhoor ons, Here, in ons nood.
Beveilig ons, u mag is groot.
U kan die wat U lief het, red;
kom ons te hulp, hoor ons gebed.

6. DÌt is die antwoord van die Heer:
"Ek sal oor Sigem triomfeer,
Ek gee dit aan my volk as buit;
die Sukkotlaagte deel Ek uit".

7. "Manasse en Efraim, albei,
ook Gilead behoort aan My;
oor Juda heers Ek koninklik,
oor Moab sal Ek ook beskik".

8. "My juigkreet word ook uitgedra
oor Edom en Filistea,
oor elke streek waar Ek regeer
en as oorwinnaar triomfeer."

9. Wie sal ons Edom toe kan vat
en lei na sy versterkte stad?
Gaan U ons langer, Heer, verstoot,
alleen laat uittrek in ons nood?

10. Die mens se hulp is ydelheid.
Staan by ons, Here, in die stryd.
Ons steun op God se heerserskap.
Hy sal ons vyand sélf vertrap.

Geskiedenis