Psalm 56

Sections

Lirieke

1. Wees my genadig,
Heer, die mense jaag my;
kom staan my by,
kom help en onderskraag my.
Die kwaad wat hulle stook,
is so oorvloedig;
hul is hoogmoedig.

2. Op U, o Heer,
vertrou ek en ek vrees nie,
ek sal nie langer
bang vir mense wees nie.
In U alleen stel ek al my vertroue
en bly behoue.

3. Ek word deur
hierdie mense vals beskuldig;
wat hul beplan,
is boos en menigvuldig.
En om my dood te maak en te vernietig,
dÌt wil hul gretig.

4. Niks het U
ongetel verby laat gaan nie,
niks van my leed
en selfs geen enkel traan nie.
Met dat ek roep,
laat U die vyand t'ruggaan
en op die vlug slaan.

5. Ek weet dat
God die Here aan my kant is.
Ek sing sy
lof omdat ek in sy hand is.
Ek prys sy woord
en loof Hom vir sy bystand
teen elke vyand.

6. Nou is ek,
Heer, al my geloftes skuldig.
U reddingsdade was so menigvuldig.
Ek leef nou helder
in die lewenslig, Heer,
voor u gesig weer.

Geskiedenis