Psalm 51

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ontferm U, Heer, U wat vol liefde is,
kom was my skoon, bewys aan my genade.
Vergewe my al my verkeerde dade
en suiwer my deur alles uit te wis.
Ek het oortree, dit weet ek alte goed;
ek is bewus dis sonde in u oë.
Ek staan voor U berouvol om te boet.
Barmhartig, Heer, is U, vol mededoë.

2. Al my oortredings teen U, Heer, ken ek.
Ek was alreeds met my geboorte skuldig -
tóé al belaai met sondes menigvuldig.
Ek weet ek is in sonde reeds verwek.
U uitspraak is geregtigheid en reg,
u liefdevolheid, Heer, vir my bewys U.
U sal vergeef, U neem die sonde weg, maar,
Heer, opregtheid van die hart vereis U.

3. Laat ek deur wat U openbaar, ontdek
hoe U, o God, wil hÍ dat ek moet lewe.
Neem van my weg my sonde, Heer, vergewe
maak my soos sneeu, so wit en onbevlek.
Laat my dié vreug en
blydskap weer ervaar.
Laat lê my nie so
stukkend neergeslaan nie.
Laat my weer sing en
laat my smart bedaar.
Moet tog nie op my
sondes ag bly slaan nie.

4. Maak my weer rein,
maak nuut my hart en gees.
Moet my tog nie van
U, o God, vervreem nie
en moet u Gees,
u heil my nie ontneem nie.
Laat my voortaan 'n bly verloste wees.
Ek sal oortreders nou u weÎ leer,
ek sal hul leer wat
goed is, wat is sondig.
Die sondaars sal hul dan tot U bekeer.
Gee my die taal dat ek u lof verkondig.

5. Laat ek U weer met
toegewydheid dien,
tog vra U nie dat
ek moet offers bring nie;
U ag berou en ootmoed nie gering nie;
U sal dit nie as kleinigheid nie sien.
Laat Sion, Heer, u goedheid ondervind.
Herbou U weer Jerusalem se mure;
dan neem U weer, in liefde, goedgesind,
die offers aan, Heer, van ons altaarvure.

Geskiedenis