Psalm 50

Sections

Lirieke

1. Die Heer is God en Hy alleen.
Hy roep die wêreld op en spreek,
van waar die son sy daglig breek
tot waar die son weer ondergaan.
Uit Sion se volmaakte prag
verskyn dié God in helder glans.

2. Hy bly nie stil nie, hoor, Hy kom,
en vlammend brand 'n vuur voor Hom.
Vanuit 'n stormwolk rondom Hom
roep Hy die hele aarde op;
die hemel roep Hy teen sy volk,
teen dié gebind deur sy verbond.

3. "Maak my verbondsvolk bymekaar,"
sê Hy, regverdig in sy saak:
"My volk , my saak gaan Ek nou stel:
teen jou getuig Ek, Israel.
Ek is jou God, jou God is Ek
en meer as offers wil Ek hê."

4. "Meer as jou jong bul wil Ek hê,
Ek, met my wild van bos en berg.
Met als wat lewe op my veld,
sou ek jou vra om My te voed?
Eet Ek die vleis van offergoed,
drink Ek die offerbok se bloed?"

5. "Die offer wat Ek vra, is lof,
bring dus as offer dank aan God.
Geloftes moet jy My betaal
en roep My in benoudheid aan.
Ek help jou uit as jy My smeek,
as jy My aanroep en my eer."

6. "Jy sê slegs wat ek voorskryf op,
jy, goddelose, met jou mond.
Beroep jy jou op my verbond,
maar sonder dank en sonder lof?
Want dit wat Ek jou eintlik leer,
daarvan het jy jou afgekeer."

7. "Jy loop en steel met diewe saam,
en egbreuk pleeg jy waar jy kan.
Jou tong ryg leuens aanmekaar
en jy bedrieg sodra jy praat.
Selfs teen jou broer bepraat jy kwaad;
selfs hy word deur jou sleggemaak."

8. "Sal Ek dan daaroor stil kan bly
en jou laat dink ek word soos jy?
Nee, rekenskap is wat Ek eis:
Ek kla jou aan en waarsku jou.
My wet sal jy moet onderhou
en rekening met My moet hou."

9. "Jy moet jou aan my woorde steur
want anders sal Ek jou verskeur.
Sal iemand anders jou kan red?
Ek sal jou red, maar lewe reg.
Hou by my wet, bewys My eer,
laat lof jou offers aan My wees."

Geskiedenis