Psalm 5

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Gee, Here, aan my woorde aandag,
sodat U my versugting hoor;
ek lê dit biddend aan U voor.
U antwoord bly ek soggens afwag,
God, in my onmag.

2. U duld geen onreg en geen kwaad nie;
wie trots is sal verneder word,
U sal hom in die afgrond stort.
In moordenaars het U 'n afsku
en leuenaars straf U.

3. Maar ek mag in u tempel ingaan;
u troue liefde gun my dit.
Ek mag met eerbied U aanbid
wanneer ek in u woning skuilgaan
wat vir my oopstaan.

4. Die goddelose kom in opstand.
Leer U my egter wat is reg.
Dryf dié wat kwaad praat van U weg.
Laat val deur eie hand die vyand
en breek hul teenstand.

5. Laat dié wat by U skuil nou bly wees
en van u goedheid, Here, sing.
Beskermend sal U hul omring.
Mag hul u liefde toegewy wees,
U hul naby wees.

Geskiedenis