Psalm 48

Sections

Lirieke

1. Lofwaardig, groot is God die Heer.
In Sion bring ons aan Hom eer.
Hier op sy berg heers Hy as Koning,
hier in die stad het Hy sy woning.
Onskatbaar is sy waarde,
'n vreugde vir die aarde,
die stad wat in ons blydskap wek -
oneindig mooi sover dit strek,
daar waar Hy hoog op Sion woon,
daar teen die noorde, heilig, skoon.

2. Die Heer het Hom bekend gemaak
as heerser wat die stad bewaak
toe al die konings opruk teen Hom
en almal saam teen God byeenkom.
Verskrik moes hulle teruggaan
en voor die stad op vlug slaan.
'n Vrees het hulle laat verdwyn
- so vrees 'n vrou wat kraam in pyn -
toe hulle tot hul angs bemerk
hoe is die stad van God versterk.

3. U lof strek oor die aarde, Heer,
u Naam sal altyd bly regeer.
U hou - dit weet ons uit ervaring -
ons veilig by U in bewaring.
Die Sionsberg moet jubel;
juig, elke stad van Juda.
Laat Sion nou van blydskap sing:
God het die mag wat uitkoms bring.
Laat almal saam nou daaroor juig
en hulle dankbaarheid betuig.

4. Loop om die stad, trek daaromheen,
bekyk sy skanse een vir een,
bekyk sy mure, tel sy torings,
hoe is die bouwerk vol bekoring.
Waardeer hom met verering,
aanskou die stad se wering;
sy veiligheid, slaan d··rop ag,
vertel dit aan die nageslag:
God sal ons altyd oral lei,
Hy sal ons God vir ewig bly.

Geskiedenis