Psalm 45

Sections

Lirieke

1. Mooi woorde wat my diep ontroer,
dié dra ek aan my koning voor;
my tong, deur geesdrif meegevoer,
word daardeur vaardig aangespoor.

2. So mooi soos u is niemand nie.
U lippe praat net vriendelik.
U swig nie voor die vyand nie.
God seën u onophoudelik.

3. Kom nou in koninklike prag
en stry vir waarheid en vir reg.
Maak u gereed, laat geld u krag
en kom vir hulpeloses veg.

4. U pyle wat die vyand tref,
laat val hul voor u voete neer.
God het bo almal u verhef.
Hy laat die koning triomfeer.

5. U troon die staan vir altyd vas;
u is bo almal aangestel -
gesalf deur God, onaangetas,
staan almal onder u bevel.

6. U klere is van geur deurtrek,
van aalwyn, mirre en kaneel;
u hart is bly en opgewek:
vir u word daar musiek gespeel.

7. In u paleis is alles mooi:
ivoor en goud en soveel geur.
Prinsesse staan voor u getooi,
met u juwele ryk aan kleur.

8. En langs u aan u regterhand
die koningin met goud versier.
Met oliegeur, met musikant,
met goud, juweel word fees gevier.

9. U, bruid en dogter, luister goed:
die koning is voortaan u heer.
U gaan as vrou hom tegemoet;
gee aan die koning voortaan eer.

10. Sy staan nou daar in louter prag,
geklee in skone goudbrokaat;
sy gaan na waar die koning wag,
in haar veelkleurige gewaad.

11. Mag u, o koning, seuns verwek
wat u as vorste aan kan wys,
en mag u roem oor tyd heen strek.
Mag volke u vir altyd prys.

Geskiedenis