Psalm 44

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ons het dit, Heer, gehoor met eie ore:
hoe goedgesind was U ons volk tevore;
U het die nasies voor hul uitgedryf;
hul het die land gekry vir hul verblyf.

2. Niks het hul deur
hul eie krag vermag nie,
en van die swaard het
hulle niks verwag nie.
U liefde, Heer, en u teenwoordigheid,
U self was die oorwinnaar in die stryd.

3. My boog en swaard
kan ek ook nie vertrou nie,
daarom sal ek my
hoop nie daarop bou nie.
Deur U te loof, het ons dit mos erken:
U het ons deur u krag alleen laat wen.

4. Hoe laat U, Heer,
ons nou dan in die skande?
U lewer ons nou oor in vreemde hande.
U gee vandag u volk so maklik weg.
Ons moet alleen nou teen die vyand veg.

5. U stry die stryd
nie langer met ons saam nie
en gee nie om dat
ons, verag, ons skaam nie.
Ons moet die spot van ander nasies hoor;
U lewer ons aan die verstrooiing oor.

6. Ons het mos, Heer,
nie u verbond geskend nie,
ons het ons van u pad nie afgewend nie.
Maar nou het U
ons land ineen laat stort,
tot woeste puinhoop het die plek geword.

7. Ons word soos vee,
soos slagvee, Heer, behandel
al het ons steeds met
U, ons God, gewandel.
Om U is ons verneder en verslaan
en moet ons in die dood te gronde gaan.

8. Word wakker nou
en stel ons nie so bloot nie.
Ag, Heer, moet ons nie
langer so verstoot nie.
Rig ons weer op,
staan ons soos vroeër by.
Kom ons te hulp, o God, en maak ons vry

Geskiedenis