Psalm 43b

Sections

Lirieke

1. Pleitend wil ek tot U nader,
Heer, besleg tog die geding
tussen my en goddeloses
wat my in die war wil bring.
O, hoe brand in my die smart
tot 'n kreet kom uit my hart!
God wat oor u trou nooit weifel,
waarom gee ek toe aan twyfel?

2. Maak my weer tot 'n bevryde
wat na Sion op kan gaan.
Stuur u lig en waarheid beide
om vir my die weg te baan.
T'rug in u teenwoordigheid,
raak ek angs en wanhoop kwyt,
jubel weer my lier se snare,
sing ek bly by u altare.

3. Maar ek leef in donker tye
en moet in die duister tas:
Hoe verbreek ek weer my swye?
God, my God, ek gryp U vas!
En ek laat my lied weer klink
as ek aan u goedheid dink.
U is nog my helper, Vader,
en ek weet U trek my nader

Geskiedenis