Psalm 40

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek het na God se hulp gesmag,
ek het die Here lank verwag.
Hy het na my toe afgebuig,
sy oor na my geroep geneig.

2. Sy hand het, na my uitgestrek,
my uit die dood se put getrek.
Hy't op 'n rots my weer laat staan,
my weer op vaste grond laat gaan.

3. Ek het 'n nuwe lied gesing
om lof aan Hom, ons God, te bring.
Hy het dit aan my voorgesê;
Hy het dit in my mond gelê.

4. Mag hulle wat my hoor, dit sien
en Hom vertrou en vrees en dien;
hang hul geen valse gode aan,
dan sal dit goed met hulle gaan.

5. Groot is u wonders, baie meer
as wat ons kan vertel, o Heer.
U wat ons steeds indagtig is,
U maak met ons bemoeienis.

6. U het met goedheid ons bejeën;
soos U is daar geen ander een.
Ons offers skiet vir U te kort -
U wil liefs, Heer, gehoorsaam word.

7. Soos voorgeskryf vir my deur Hom
het ek gesê: "my Heer, ek kom.
Net om u wil te doen, o Heer -
dis al wat ek, my God, begeer."

8. My hele lewe is u skrif,
u woord, diep in my ingegrif.
Ek het gesing, U weet dit mos;
ek is, o Heer, deur U verlos.

9. Heer, laat u liefde en u trou
altyd oor my die wag bly hou,
want ramp op rampe sonder tal,
so baie, Heer, het my oorval.

10. My sondes het my ingehaal
en laat my sonder rigting dwaal;
vertwyfeling het my oorval
en moeilikhede sonder tal.

11. Red my, o Heer, en help my gou
dat ek die lewe kan behou.
Dié wat die dood se strikke span,
laat hulle strikke h˙lle vang.

12. Laat hulle op die vlug dan slaan,
laat hul beskaamd van my af gaan.
Laat hulle wat my spot, o Heer,
verleë t'rug in skaamte keer.

13. Laat wie U soek, Heer telkemaal
hul blydskap in u Naam herhaal.
Laat hulle altyd bly bely:
Die Heer is groot; hoe groot is Hy!

14. Ek, hulpeloos, hoor my gebed,
ek, arme mens, vra: "Here, red.
Vertoef nie, Here, maar kom nou,
kom sonder talm of wag, kom gou."

Geskiedenis