Psalm 39

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek wou sorgvuldig let op my bestaan
en as dit sleg met my sou gaan
sou ek aan niemand dit verkondig nie.
Ek wou nie met my lippe sondig nie.
My smart het toe ek swyg, gegroei
en soos 'n vuur het dit in
my gaan gloei.

2. Toe móés ek praat: Maak my bekend, o Heer,
my lewensdae, sê wanneer -
laat ek dit weet - wanneer is dit verby.
Ek wil my immers daarop voorberei -
min dae is vir my bepaal;
so weinig, Heer, bly oor wat ek kan haal.

3. Ons lewe is 'n droom, dit gaan verby.
Ons gaar maar op - wie gaan dit kry?
Ons sloof ons af,
maar wat gaan daarvan bly?
Sê, Here, is daar dan nog hoop vir my?
Ek hoop op U alleen, My God.
Red my, beskerm my teen die dwaas se spot

4. Ek onderwerp my sonder om te kla
maar neem die smart tog weg; ek vra,
neem weg die las deur U op my gelê.
Daar's niks, o Here, teen u hand te sê.
U straf verteer die sondaar, God,
net soos 'n kleed verteer word
deur 'n mot.

5. Heer, dink aan my in my verganklikheid,
hoor my in my afhanklikheid.
Wees U my hulp soos vir my voorgeslag.
Hoor my, o Heer, van wie ek hulp verwag.
Neem dan u straf tog weg van my,
o Here, voor ek gaan, en maak my bly.

Geskiedenis