Psalm 37

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Dié wat oneerlikheid begaan,
soos gras sal hulle gou vergaan;
so kwyn wie kwaad aan ander doen,
soos gras, al was dit ook hoe groen.

2. Waarom sal jy jou dan ontstel
en oor hul wangedrag jou kwel?
Doen dit wat goed is soos dit hoort
en woon en werk net rustig voort.

3. Vind diepe vreugde in die Heer;
Hy gee jou wat jou hart begeer.
Laat dan jou lewe aan Hom oor;
vertrou op Hom, Hy sorg daarvoor.

4. Om kwaad te word, moet jy vermy.
Jou onskuld, dit bevestig Hy.
Die mense wat oneerlik is,
word uitgeroei en uitgewis.

5. Die goddelose, dwaas geaard,
hy span sy boog, hy trek sy swaard -
die ondergang word nagestreef
van hulle wat regverdig leef.

6. Die Here sien dit kom, en lag;
die goddelose kry sy dag -
sy swaard word in sy hart gesteek,
sy boog word middeldeur gebreek.

7. 'n Klein besit, verdien in eer,
weeg swaarder en is baie meer,
meer as die rykdom en wat nog,
wat opgegaar is deur bedrog.

8. Vir die opregste word gesorg
en hul besittings word geborg;
hul lewe lank behou hul dit
en sal in nood genoeg besit.

9. Die goddelose gaan tot niet
soos voor 'n vuur die gras en spriet.
As hy van ander mense leen,
hou hy dit t'rug - dis daarmee heen.

10. Die Heer sal op jou paaie let
as Hy in jou behae het;
Hy sal jou op jou voete hou
en Hy bepaal die koers vir jou.

11. Dié wat opreg is van gedrag,
sal saam met hulle nageslag
nooit hoef te bedel om 'n brood;
nooit staan hul eensaam in hul nood.

12. Barmhartig, vol vrygewigheid
is die opregte, steeds bereid
om rentevry selfs uit te leen.
Sy nageslag word tot 'n seën.

13. Hy wat regverdig is, praat reg,
sy koers is séker op sy weg,
want hy gehoorsaam nougeset
diep in sy hart sy God se wet.

14. Om God se dienaar te vermoor,
lê dié wat onreg pleeg hom voor.
God hou die booswig van hom weg
en spreek hom vry voor die gereg.

15. Bly op die Here steeds vertrou
en bly steeds op sy weë hou;
daar lê 'n toekoms vir jou voor,
maar dié wat afwyk, sal ontspoor.

16. Hy wat 'n skuilplek soek by Hom
sal van die booswig weg kan kom;
En almal word deur God bevry
wat 'n opregte lewe lei.

Geskiedenis