Psalm 34

Sections

Lirieke

1. Ek sal Gods lof bly noem,
ek sal die Here prys;
altyd bly sing ek van sy roem,
ek sal Hom eer bewys.

2. Ootmoediges is bly -
en almal sal dit hoor.
Die Heer is groot, sing saam met my,
wees almal bly daaroor.

3. Ek was in doodsgevaar,
Hy het my roep gehoor -
my lewe is deur Hom gespaar,
ek prys sy Naam daarvoor.

4. Hul oë straal en lag -
wie ly, sien op na Hom;
wie swaarkry en sy hulp verwag
vir hul sal uitkoms kom.

5. Hy slaan sy laer op,
kom, ondervind en sien:
Hy red die mens wat wag daarop,
hom wat die Here dien.

6. Dien God, want Hy is goed.
Hy is jou toevlugsoord.
Hy sal die met sy goedheid voed
wat aan die Heer behoort.

7. Sy hand sal jou bedek
as jy in nood verkeer -
hul ly aan goedheid geen gebrek,
die dienaars van die Heer.

8. Hoor, ek wil julle leer:
Bly ver weg van die kwaad;
die wat geregtigheid begeer,
hou op om kwaad te praat.

9. Hy help regverdiges.
Doen goed, jaag vrede na.
Kwaaddoeners, die word uitgewis
en laat geen teken na.

10. As hulle teenspoed ly,
help Hy gebrokenes.
God sal hul in hul nood bevry
as hul regverdig is.

11. Hul word dan vrygespreek,
want God sien na hul om;
geen van hul bene word gebreek -
van hul wat roep na Hom.

12. Die daders van die kwaad
sal ondergaan en ly,
omdat hul die opregste haat.
Sy dienaars maak God vry.

Geskiedenis