Psalm 31

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. By U, o Here, soek ek skuilplek.
Bevry my deur u trou.
Verhoor my, help my gou.
Wil tog u hande na my uitstrek.
U is my rots, my, vesting
my toevlug en my redding.

2. Ek stel my in u hand vir leiding.
Ter wille van u Naam
sal U my nie beskaam.
Deur U is daar vir my bevryding.
Verlos my uit die vangnet
wat hul vir my gespan het.

3. Vir afgodsdiens het ek veragting,
maar U bly ek vertrou.
U het my vasgehou.
In U, Heer, stel ek my verwagting.
Vry van die vyand gaan ek,
beveilig na my staanplek.

4. Ek lê versmaai, 'n ding daar eenkant,
bespot en uitgeteer.
Teen my word saamgesweer.
Die mense hou my op 'n afstand;
op straat vlug hulle voor my
daar staan ek sonder meely.

5. Sien, Here, my in my ellendes,
vergete, asof dood;
onthou my in my nood.
'n Skrik is ek vir my bekendes,
'n spot vir teëstanders,
so erg het ek verander.

6. Heer, in u hande is my tye,
moet my tog nooit verlaat,
Hoor hoe ek pleitend praat.
Bring dié wat leuens praat tot swye.
Heer, red my uit die hande
van valse teÎstanders.

7. U goedheid, Here, is oneindig
vir hulle wat U dien
en almal kan dit sien.
Want u teenwoordigheid beveilig;
U is vir ons 'n wering
teen kwaad en sameswering.

8. Al was die dreiging hoe gevaarlik,
U het my weggesteek
toe ek om hulp kom smeek.
U trou in nood is wonderbaarlik.
Vir gunste menigvuldig
is ons U dank verskuldig.

9. Betuig jul liefde vir die Here.
wees sterk, hou goeie moed,
vertrou Hom, God is goed.
Hou nederig sy Naam in ere.
Wie teen Hom opstaan, sondig.
Laat ons sy lof verkondig.

Geskiedenis