Psalm 3

Sections

Lirieke

1. Ek het so baie vyande, o Heer,
wat ook teen my in opstand kom.
Van hulle is daar baie wat beweer:
van God kom daar geen hulp vir hom.

2. Maar U, o Heer, sal U oor my ontferm.
Sal ek my oor die vyand kwel?
Aan alle kante sal U my beskerm,
my eer en aansien weer herstel.

3. Ek weet U sal my, as ek roep, verhoor
hoog op u berg wat heilig is.
As ek gaan slaap dan rus ek onverstoor,
omdat ek by U veilig is.

4. Al kom tienduisend man van oral aan
by U bly ek nog onbevrees.
Kom dan nou, Here, om my by te staan;
ek sal by U beveilig wees.

5. U het die vyand altyd nog verslaan;
die goddeloses is bestraf.
Ons is u volk, met wie dit goed sal gaan;
ons hulp kom van die Here af.

Geskiedenis