Psalm 28

Sections

Lirieke

1. Hoor hoe ek roep, my Rots, my Heer.
Moet nie u oor van my af keer;
As U my onverhoord verstoot,
my God, is ek so goed as dood.

2. Hoor, Here, as ek roep en smeek
met hande biddend uitgesteek
na waar my hulp van U af kom
uit u verborge heiligdom.

3. Die werkers, Here, van die kwaad,
wat valse vriendskapspraatjies praat,
dié wat u handewerk verag,
vergeld hul volgens hul gedrag.

4. Hy hét my stem wat smeek verhoor.
Daar loof ek God die Here voor.
Ek het Hom altyddeur vertrou,
Hy is die rots waarop ek bou.

5. Die Here is sy volk se krag.
Hy dra dié wat sy hulp verwag.
Heer, seën wie na U toe kom,
wees herder vir u eiendom.'

Geskiedenis