Psalm 27b

Sections

Lirieke

1. God is my redder en my lig,
vir wie sal ek vervaard wegvlug?
As Hy my pad deur donker baan,
vir wie sal ek verskrik bly staan?
Kom bendes aangeloop
om my tot been te stroop;
Hy wat die sterre tel;
bewaar sy kind van val:
wie onrus stook, diÈ vel Hy neer.

2. Wanneer ek in die noute raak,
stuit God die aanval, keer die haat!
As ek my aan Hom toevertrou,
sal Hy my in sy skuilplek hou.
Op dae van gevaar,
is God, my helper, daar.
Al staan 'n leërmag klaar,
ek word deur Hom bewaar;
ek loof Hom met my lied en lier!

3. Een ding het ek van God begeer
om in sy huis van Hom te leer;
om daar sy goedheid te beleef
van al sy guns en glans omgeef.
Met stem en met trompet
juig ek: "Die Here red!"
Ek laat my lied weerklink
hier waar dit om my blink
in God se tempel waar Hy woon.

4. Verhoor my, Here, as ek roep,
laat kniel my in u suiwer gloed!
Verhef my op 'n vaste rots,
dan kyk ek op my vyand af.
Ek maak my nood bekend,
ek sal my tot U wend,
só eer ek u gebod,
só bly U steeds my God,
beskikker wat my veilig lei.

5. As vader, moeder my verlaat,
is God my troos en toeverlaat.
U wat my laaste toevlug is,
vra ek om raad en onderrig.
Sal U die weg aanwys
vir hierdie lewensreis?
Die vyand wil met lis,
geweld teen my aanhits;
laat hul nie vals teen my getuig.

6. As ek nie lewe in geloof,
word al my lewensmoed gedoof.
Omdat God seÎn en lei en leer,
wil ek Hom reeds op aarde eer.
Voel ek opnuut ontstig,
sal ek my hart betig:
alleen God heers en rig,
net Hy kan gee of neem;
wag op die Here en die lig!

Geskiedenis