Psalm 26

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Laat reg aan my geskied, o Heer;
in onskuld kom ek my verweer.
Want ek het tog op U vertrou.
U kan my toets, U kan my keur;
kom, ondersoek my deur en deur.
Ek lewe immers deur u trou
en laat my deur u liefde lei.
Laat reg, o Heer, geskied aan my.

2. Dié mense word deur my vermy;
hul wat 'n valse lewe lei,
en almal wat bedrieÎrs is,
die agterbakses van gedrag,
hul wat geregtigheid verag,
wat goddeloos is en vol lis.
Dié mense word deur my vermy.
Ek bly van sulke sondaars vry.

3. Van skuld skeld U, o Heer, my kwyt,
o Here van geregtigheid.
Ek gaan my tot u altaar keer
en van u wonders daar vertel,
ek sal dit daar bekend gaan stel.
Ek het u woonplek lief, o Heer,
die tuiste van u heerlikheid,
waar ek onskuldig voor U pleit.

4. Van kwaaddoeners hou ek my vry,
die valses, diÈ wil ek vermy,
die sondige, die moordenaar,
hy wat met geld hom om laat koop;
ek sal nie op hul paaie loop.
Ek pleit dat U my lewe spaar.
As U die sondaar om laat kom,
laat my nie sterwe saam met hom.

5. Maar ek, onskuldig is ek, Heer.
Gee tog gehoor aan my verweer
en luister, God, na my gebed.
Ek sal dan vorentoe kan kyk
en sien hoe strek my pad gelyk.
As U my uit genade red,
sal ek u Naam, o Here, prys;
U, waar ons saamkom, eer bewys.

Geskiedenis