Psalm 25

Sections

Lirieke

1. In U stel ek my verwagting
en ek rig my tot U, God.
Laat die vyand met veragting
my, o Here, nie bespot.
DiÈ wat U vertrou en eer,
hul word nie deur U beskaam nie.
Skande kom hul toe, o Heer,
wat nie prys stel op u Naam nie.

2. Wil, o God, my op u weg lei.
Maak u wil bekend, o Heer.
Rig my voet en onderrig my;
wil my in u waarheid leer.
Niks sal anders my kan red
as u liefde en u trou nie.
En wat ek gesondig het,
moet dit nie teen my bly hou nie.

3. Hy wat goed is, heers regverdig,
doen aan hulpeloses reg;
Hy wat Hom selfs dÌt verwerdig:
sondaars lei Hy op sy weg.
Liefde, goedheid, reg en trou
is die weg wat God bewandel;
op sy pad sal Hy h˙l hou
wat na sy gebooie handel.

4. Heer, vergewe my my sonde,
net ter wille van u Naam.
Jonk was ek en onbesonne -
maak my, Here, vry van blaam.
Almal wat die Here dien,
h˙lle is Hy toegeneë.
Wie in Hom hul Redder sien,
hou Hy veilig op sy weÎ.

5. Sien my aan in u genade.
Ek is eensaam en verstoot.
Doen aan my u wonderdade
in my allergrootste nood.
Maak my van die vyand vry,
wil my sondes my vergewe.
Kyk hoe sleg gaan dit met my.
Laat my in opregtheid lewe.

6. Laat my dan beskaamd nie staan nie,
want ek skuil by U, o Heer.
Laat my nie te gronde gaan nie,
U alleen is my verweer.
Kyk, die vyand haat my fel;
ek is swaar belaai en sondig.
Red die ganse Israel.
Dan sal ons u trou verkondig.

Geskiedenis