Psalm 22

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. My God, my God, het U my dan verlaat?
U antwoord nie op al my jammerpraat.
U bly bedags en snags U veraf hou.
U is tog heilig.
Daar waar U woon, is Israel beveilig.
U het gered, o God, in die verlede,
U het geluister na my smeekgebede.
U is getrou.

2. Ek is geen mens, ek is 'n wurm, o God.
Ek word bekyk, deur iedereen bespot,
ek word gehoon, deur almal uitgelag.
Waar's sy Bevryder?
Laat Hy hom red, sy las van hom verwyder
Waarom, my God, het U my nou begewe,
ek wat van U, die oorsprong van my lewe,
my hulp verwag.

3. Hoe verder, Here, U van my af bly,
hoe nader kom diÈ wat my dreig aan my
en dit is U alleen wat my kan help.
Stel my nie bloot nie.
O Here, God, moet my nie meer verstoot nie
Hoe dreig hul my as hul om my 'n kring
vorm, as hul op my soos wrede diere
aanstorm. Ek is oorstelp.

4. My lewe is soos water uitgestort.
My hart het sag gesmelte was geword.
My beendere lÍ uitmekaar versprei.
Ek lÍ in skerwe. My tong is droog,
soos dié van een wat sterwe.
Hoewel ek diep, o Here, in die nood is,
laat U my eenkant lê asof ek dood is.
Help, Here, my.

5. Ek word deur wilde honde ingesluit.
Hul pynig my en deel my klere uit
en oor my mantel word nou al geloot.
Waar's U, o Here?
Moet ek bly smeek,
aanhoudend, hoeveel kere?
Verstoot my nie,
laat my nie langer ly nie,
moet tog nie langer
veraf van my bly nie.
Verdryf my nood.

6. My God het my verhoor in my gebed.
U, Enigste, wat my alleen kan red,
ek sal u Naam in die gemeente eer.
Toon aan Hom eerbied.
O Israel, kom sing vir Hom 'n loflied.
Hy het in nood ons nie vergeefs
laat wag nie,
ons hulpeloosheid nie gering geag nie.
Kom, loof die Heer.

7. Die hele aarde sal die Here eer,
en alle volke hul tot Hom bekeer,
en almal sal sy Koningskap bely.
Hy heers oor almal.
Die sterflikes
sal almal voor Hom neerval,
en die geslagte, nou nog ongebore,
kom wel van sy verlossingsdaad te hore.
Die Heer bevry.

Geskiedenis