Psalm 19b

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die hemel stort dit uit,
die aarde roep dit luid:
Gods hand het ons gemaak!
Dag meld dit teenoor dag,
nag fluister teenoor nag:
Tot eer van God gemaak!
So sonder stem of woord,
so sonder mens-akkoord,
weerklink die skepping: Eer Hom!
Oor alle grense heen,
niks is bestand daarteen -
deurstraal roep alles: Prys Hom!

2. Hoor, Hy beveel die son;
Hy weef 'n tent vir hom
waardeur hy glansend snel.
Ja, soos 'n bruidegom
wat uit sy kamer kom
met vuur van God vertel,
bly loop die son sy pad,
bly soos 'n held op pad,
verkondig hy Gods ere.
Sy glans het als oorwin,
smelt einde aan begin
vir hom is niks verborge.

3. U onderwysing Heer
herstel ons lewe weer:
U woorde is volmaak.
U wysheid vul ons hart
nooit klop dit weer verward:
U woorde is volmaak.
U eise hou ons rein
bring blydskap wat nooit kwyn.
Ons oë kyk met insig.
Die buig voor u gebod
verlig ons hart, o God -
u voorskrif is regverdig.

4. Hoe kosbaar bly u woord
deur eeue onverstoord
steeds duursamer as goud.
Hoe innig sê u woord
dat ek aan U behoort
U's veel meer werd as goud.
Geen heuning proe so soet,
geen erts dra soveel gloed
as u bevel op aarde.
As kneg aan U getrou
sal U my onderhou -
deurdrenk met u genade.

5. My sondes bring ek nou,
ook wat onwetend klou,
o spreek my daarvan vry!
Ek bid: Laat my nie dwaal,
vergeef my andermaal.
Heers U alleen oor my!
Die woorde van my mond,
my hart se diepste grond
maak dÌt aanneemlik, Redder.
Ek het op U gebou;
my aan U toevertrou,
my Rots, ja, my Bevryder.

Geskiedenis