Psalm 19a

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die hemel bly vertel
hoe God deur sy bevel
sy handewerk verrig.
Daar klink van dag tot dag
oor God se skeppingsmag
welluidend 'n berig.
Die nagte sonder woord
sê dit voortdurend voort
van heinde en van verre.
Onhoorbaar, sonder taal
sweef helder diÈ verhaal
tot by die verste sterre.

2. Die son, die bruidegom,
'n tent is daar vir hom,
'n tentboog, opgeslaan.
Oos kom hy soggens uit
en niemand sal hom stuit,
want streng volg hy sy baan.
Oneindig ver en hoog
volg hy die hemelboog;
niks bring hom ooit van stryk nie.
Mens sien hoe hy verskyn
en anderkant verdwyn;
niks sal sy gloed ontwyk nie.

3. Volmaak is God se wet
wat lewenswysheid het
vir wie dit onderhou.
Wat God beveel, maak bly;
ons word daardeur gelei,
ons leer om koers te hou.
Wat wysheid is, gee God
aan ons deur sy gebod;
dis helder en betroubaar.
Goed is dit wat Hy eis:
ons moet Hom diens bewys,
standhoudend , onaantasbaar.

4. Wat God beveel, is reg,
dit wys vir ons die weg,
dit bring geregtigheid.
Soos goud, so kosbaar, goed,
soos heuning, smaaklik, soet
is hierdie heerlikheid.
Ons word deur U beloon
as ons U eer betoon
en luister na u eise.
U wet, Heer, spreek ons aan,
ons word daardeur vermaan,
dit rig ons lewenswyse.

5. As ek u wet vergeet,
hoe sal ek self kan weet
waar wyk ek daarvan af?
Wys U die weg vir my,
U wat my kan bevry;
weerhou van my u straf.
As ek die kwaad oorweeg
òf onbewus dit pleeg,
wil U my dit vergewe.
Mag U behae hê
in wat ek dink en sê,
my Rots, my Heil, my Lewe.

Geskiedenis