Psalm 18a

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek het U baie lief, o Heer.
my rots, my sterkte, my verweer.
U is my vesting, sterk gebou,
waar ek my veilig skuil kan hou.
My skild, U sal verlos en red
as ek, o Heer, U nodig het.
Wanneer die vyand my bespot,
roep ek, en U verlos my, God.

2. Ek was deur onheil swaar verskrik,
in bande van die dood verstrik.
Ek word in nood nie afgewys;
God hoor my roep in sy paleis.
In toorn het Hy gereageer
en stukke aarde omgekeer.
Hy het die berge aangeraak,
hul fondamente het gekraak

3. 'n Kolegloed wat vure stook,
het uit sy neus getrek in rook.
Toe daal Hy uit die hemel neer.
Vuur uit sy mond het als verteer.
Die waters wat die wolke vul,
het Hom in donkerte gehul.
Net soos 'n gerub sweef, kom Hy
op vleuels van die wind gery.

4. Toe, uit die gloed voor Hom, kom hael
en donderweer wat glans en straal.
Sy stem is daardeur ondersteun;
die hemel het daarvan gedreun.
Hy het die dieptes blootgelÍ
deur wat Hy in orkane sÍ.
Die vyand het verward gevlug
voor God se pyle uit die lug.

5. U het u hande uitgestrek,
my uit die waters opgetrek.
O Heer, van bo af het U my
sÛ van die vyand dan bevry.
Hul magte het my aangeval,
maar, Heer, hoe groot en sterk ook al,
van hulle het U my bewaar,
in liefde het U my gespaar.

6. U het aan my laat reg geskied
omdat ek doen wat U gebied;
ek het getrou u wet bewaar,
my onskuld is deur U aanvaar.
Dit wat ek onderhou en eer,
kry ek van U terug, o Heer.
U liefde sal u volk bewaar,
maar U verwerp die huigelaar.

7. U kan my duisternis deurlig;
U laat 'n oormag voor my swig.
'n Stad se muur, hoe hoog ook al,
sal met u hulp, Heer, voor my val.
Die God op wie ons staat kan maak,
diÈ Heer se dade is volmaak,
sy woord is suiwer en dis waar.
Wie by Hom skuil, sal Hy bewaar.

8. Hy is ons God en Hy alleen
'n rots is Hy vir iedereen.
Die Here maak dit vir my goed
vlug soos 'n ribbok is my voet.
Op watter weg ek ook al gaan,
Hy laat my hoog en stewig staan.
Hy leer my hande oorlog maak,
my boog span styf, my pyl skiet raak.

9. Op U as redder kon ek leun,
u regterhand het my gesteun;
u hulp, o Heer, het my versterk,
'n vastrapplek vir my bewerk.
Ek het die vyand ingehaal
en uitgewis, ja, heeltemal.
U het my vir die stryd omgord -
die vyand het ineengestort.

10. Selfs U, o Heer, het stilgebly
toe hulle roep om hulp teen my.
Hul is gemaal en uitgestrooi
soos stof op winde uitgegooi.
Vertrap tot modder in die straat
is hulle n· die stryd gelaat.
SÛ, Here, het U my gered
van hulle opstand en verset.

11. Die vreemde volke kruip voor my
en hul erken my heerskappy.
Sodra hul my bevele hoor,
raak hul verskrik en gee hul oor.
U het hul onder my gestel,
my woord laat geld Èn my bevel.
Net U wat leef, net U, o Heer,
het my oor hul laat triomfeer.

12. U het teen die geweldenaar
U aan my kant as skild geskaar.
Daarvoor sal ek u Naam besing
en voor die nasies lof toebring.
God sal tot aan die laaste dag
aan Dawid en sy nageslag
vir altyd aan die koningskroon
van sy gesalfde trou betoon.

Geskiedenis