Psalm 17

Sections

Lirieke

1. Gee regverdig uitspraak oor my
in my regsaak; Here, hoor my.
Help my as ek daarom vra,
hoor my in opregtheid kla.
Kyk maar of ek afgedwaal het
en in woord en daad gefaal het;
as U my sou toets en keur,
sou U niks verkeerds bespeur.

2. Toon u trou. Gun my u bystand,
wees my skuilplek teen die vyand.
Hoor my roep en antwoord my,
maak my van die vyand vry.
Wil my met u vlerke toevou,
soos u oog se appel toehou
en in tye van gevaar
teen die vyand my bewaar.

3. Hulle wat in trots my minag
en soos honger leeus my inwag,
sluit my in wáár ek ook gaan,
en geweld doen hul my aan.
Keer hul voor in hulle spore;
straf hul, Here, na behore.
Laat u swaard die vyand stuit,
red met eie hand my uit.

4. Wil hul lewens, Here, kortsny,
laat alleen hul oorskot oorbly.
Werp hul neer, versadig hul
met die onheil wat hul vul.
Gun my deur u reg u vryspraak;
U nabyheid sal my vry maak.
U sal my as ek ontwaak
met u beeld versadig maak.

Geskiedenis