Psalm 16b

Sections

Lirieke

1. Heer, bewaar my dig by U;
by U vrees ek niemand nie.
Ek behoort alleen aan U;
niks is goed behalwe U.
Soveel afgode is daar,
soveel wat hul daarby skaar.
Nooit gaan ek met hulle saam;
op my lippe is u Naam.

2. Alles wat ek hier ontvang,
spreek van sorg, van u belang.
Pragtig is die deel, ek weet,
wat U sorgsaam vir my meet.
Elke insig vorm U;
snags vind ek: U praat met my.
Nooit sal ek weer struikel nie.
Altyd voor my, sien ek U.

3. Hier op aarde juig ek bly,
want die Here is naby.
Van die graf weerhou U my;
vir my trou beloon U my.
Leer my, Heer, hoe om te leef;
leer my in u blydskap leef.
Uit u hand kom lieflikheid.
Juig, juig tot in ewigheid!

Geskiedenis