Psalm 16a

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek wil, o Here, u beskerming hê.
Behalwe U is daar niks goeds vir my nie;
"U is my God", het ek vir U gesê.
"Aan U, o Heer, die Enigste, behoort ek.
My lippe sal geen ander naam bely.
By U soek ek my
toevlug, Heer, my skuilplek."

2. Die valse gode wat my volk vereer,
geen offerbloed sal ek vir hulle uitstort;
wie hul aanbid se smarte word net meer.
My lippe sal die name selfs nie sê nie
van daardie valse gode van die land;
met hulle wil ek niks te make hê nie.

3. U is my lewe want U sorg vir my;
U bring my, Here, tot die regte insig;
Wat ek besit, het ek van U gekry.
My deel is vir my ruimskoots uitgemete.
Selfs in die nag bly U my onderrig.
Wat mooi is, gun U
my - veel lieflikhede.

4. Voortdurend is die Here naby my.
U, Here, gee my aan die dood nie oor nie.
Ek is nou veilig, daarom is ek bly.
U onderwysings is my helder leidraad,
daarom sal ek nie struikel of ontspoor.
Die volle lewe gee U my in oormaat.

Geskiedenis