Psalm 15

Sections

Lirieke

1. Wie laat U in u woonplek ingaan, Heer?
U berg is heilig, wie mag daar verkeer?
Hy wat hom onberispelik gedra,
hy het die reg om toegang, Heer, te vra.

2. Wie reg doen en hy
wat die waarheid praat,
word in u woning,
Here, toegelaat.
Teenoor sy medemens
doen hy geen kwaad
en van sy naaste
word nooit sleg gepraat.

3. Hy minag wie verwerp
word deur die Heer,
maar wie God dien,
aan hulle bring hy eer.
Hy bly standvastig
op sy woord gesteld.
Hy pers nie af nie,
weier omkoopgeld.

4. Aan geen onskuldige doen hy tekort
en niemand sal deur hom benadeel word.
Onwankelbaar is hy, hy is getrou,
hy wat al hierdie dinge onderhou.

Geskiedenis