Psalm 149

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Prys met 'n nuwe lied die Heer,
sing halleluja, tot sy eer,
ons Koning en ons Maker.
Getroue dienaars, Israel,
kom loof by instrumentespel
ons Koning en ons Maker.

2. Juig waar ons saamkom tot sy eer;
loof met die tamboeryn en lier
die Sionsvolk se Koning;
Die hulpeloses triomfeer
deur die almagtig sterke Heer,
Hy kroon ons met oorwinning.

3. Die roem van God klink uit hul mond;
daar is 'n swaard in elke hand,
geslyp, gereed, bevrydend.
Hul durf die volke daarmee aan,
die nasies word daarmee verslaan,
met swaarde skerp tweesnydend.

4. Die volkere se edeles
en konings word gevangenes,
die Heer se Naam ter ere.
Hul word gestraf op Gods bevel,
sy gunsgenote word herstel.
Getroues, prys die Here.

Geskiedenis