Psalm 145

Sections

Lirieke

1. Ek wil u lof getrou verkondig, Heer,
dit uitdra oral, altyd, meer en meer.
'n Loflied kom U toe van dag tot dag
van elkeen, van geslag tot ver geslag.

2. My Koning, U is ondeurgrondelik;
u Naam is groot, u maaksels wonderlik.
U werk is magtig, magtig is u daad.
Die mense moet dit hoor en daarvan praat

3. Ek wil getuig van al u majesteit,
u luisterrykheid en u heerlikheid.
U grootheid moet ek aan die mense stel
sodat hul sonder ophou dit vertel.

4. U is genadig en vir almal goed.
Dit is u grote liefde wat ons voed.
U is oor al u maaksels steeds begaan,
want almal, alles het uit U ontstaan.

5. Ons almal as u skepsels loof u mag;
u troue dienaars prys u grote krag.
Ons noem u koningskap met diep ontsag,
u heerskappy geslag steeds na geslag.

6. Die wat geval het kan weer op Hom leun.
Hy sal die wat bedruk is, ondersteun.
Wie honger is, die word deur Hom gevoed.
Sy hand is oop, vir almal is Hy goed.

7. In alles wat Hy doen,
is Hy getrou.
Geregtigheid word deur Hom onderhou.
Hy is regverdig in sy handeling.
Laat ons 'n loflied
oor sy grootheid sing.

8. Hy sal in sy genade hulle sien
wat voor Hom buig
en Hom met liefde dien,
maar die wat goddeloos is,
gaan tot niet;
verdelging word deur Hom oor hul gebied.

9. Ek sal die lof verkondig van die Heer,
dit uitdra, altyd, oral, keer op keer.
Laat al wat leef Hom prys en almal saam
sing van sy heilige en grote Naam.

Geskiedenis