Psalm 144

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Loof God die Heer,
Hy gun my altyd bystand.
Hy leer my hoe om in die stryd te veg.
Hy ondersteun my altyd teen die vyand,
vir oorlog voer, leer Hy my vingers reg.
Ek skuil by Hom,
my rots, wat ek vertrou,
Hy wat my volk trou onderdanig hou.
Dit is die Heer wat my so vaardig maak.
Hy is die skild wat veilig oor my waak.

2. Wat is die mens dat U tog U verwerdig
om soveel aandag dan aan hom te gee?
Wat steek daar in die
mens wat dit regverdig
dat u, Heer, liefde aan hom bly bestee?
'n Nietigheid, 'n skadu wat vergaan,
'n asemstoot, oor hom is U begaan.
U hou, o Heer,
die nietigheid in stand,
en U behoed hom seënend met u hand.

3. Laat skeur die hemelboog
wanneer U afdaal,
laat staan in rook die hoë berge, Heer,
die wat U straf,
laat blitse op hul afstraal,
jaag hul daarmee,
laat pyl dit op hul neer.
Strek uit u hand en laat u sterkte geld,
ontruk my uit die waters se geweld
en uit die mag van vreemdelinge, Heer,
wat leuens vertel en
wat bedrog prakseer.

4. Vir U sing ek 'n lied met eerbetoning
en met die lier wil ek dit begelei.
U wat beslis oor
heersers en oor konings,
wat Dawid red, my lied wil ek U wy.
U wat so red, U wat so kan bevry,
maak my ook vry,
red van die swaard ook my.
Red my van hulle wat bedrog prakseer,
die waarheid en die eerlikheid onteer.

5. Heer, maak ons seuns sterk bome,
hoog, vol blare.
Maak elke skuur oorlopens vol met graan.
Ons dogters, Heer,
maak hulle hoekpilare.
Laat teel ons vee in duisendtalle aan.
Laat niemand bresse in ons mure slaan,
laat geen geskreeu op
uit ons strate gaan.
Gelukkig is die volk en land gewis
vir wie die Heer die God van goedheid is.

Geskiedenis