Psalm 143

Sections

Lirieke

1. Hou nie gerig met my nie,
hoor tog hoe smeek u kneg.
Van skuld is niemand vry nie,
o Heer, voor u gereg.
Vertrapte van die vyand,
is ek so goed as dood;
ek smag, Heer, na u bystand,
verslae in my nood.

2. Ek dink aan verre dae;
dink oor u werke na.
Hoor hoe ek pleitend klae,
hoe ek om liefde vra.
Ek roep U in my nood aan,
U, Heer, wat ek vertrou.
Ek is soos een wat doodgaan.
Heer, antwoord my tog gou.

3. Ek skuil by U; bevry my.
Op U stel ek my hoop.
Leer my u wil en lei my -
wys my waar ek moet loop.
Gun my dat ek mag lewe.
Ruim h˙lle uit die weg
wat na my einde strewe.
Ek dien U as u kneg.

Geskiedenis